گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

محلی برای بیان سوالات و پاسخ به آنها

  • آشنایی دانشجویان با مبانی سنجش از دور و کاربردهای آن
  • آشنایی با مفاهیم فیزیکی مورد استفاده در سنجش از دور
  • آشنایی با سیستم­های ماهواره ­ای و تولیدات آنها

آموزش مفاهیم پردازش تصویر

در این درس الگوریتم های مختلف جنرالیزه کردن پیاده سازی می شود.

مدلسازی رقومی زمین

این درس فقط شامل فایلهای درسی است و رایگان می باشد. هیچگونه پشتیبانی و تستهای آموزشی در آن وجود ندارد. درس اصلی به نام فتوگرامتری مقدماتی شامل سرفصل درسی فتوگرامتری 1 و 2 می باشد و به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.

برای استفاده از مطالب این درس پس از انتخاب آن، دکمه مهمان را بزنید.

این درس فقط شامل فایلهای درسی است و رایگان می باشد. هیچگونه پشتیبانی  و تستهای آموزشی در آن وجود ندارد. درس اصلی به نام فتوگرامتری  مقدماتی شامل سرفصل درسی فتوگرامتری 1 و 2 می باشد و به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.

برای استفاده از مطالب این درس پس از انتخاب آن، دکمه مهمان را بزنید.

آشنایی با :

  • تعاریف و اصطلاحلت در کاداستر
  • انواع کاداستر
  • تفکیک قطعات در نرم افزار Civil 3D
  • نقشه برداری ثبتی و کار با نرم فزار microstation  و ماجول upbuild