محلی برای بیان سوالات و پاسخ به آنها

  • آشنایی دانشجویان با مبانی سنجش از دور و کاربردهای آن
  • آشنایی با مفاهیم فیزیکی مورد استفاده در سنجش از دور
  • آشنایی با سیستم­های ماهواره ­ای و تولیدات آنها

آموزش مفاهیم پردازش تصویر